Déblocage Nokia 6303 Classic

Pour Nokia 6303 Classic sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Nokia 6303 Classic

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Super us³uga. Kod zgodnie z czasem, pojawi³ siê problem po wpisaniu w telefon. Kontakt mailowy, podpowiedz co zrobic i wszystko dzia³a. Polecam

  Micha³ - 2024-05-22 07:43:58

 • Very easy worked first time

  C - 2024-05-09 11:22:58

 • Ekspresowa us³uga, wzorowa obs³uga. Polecam.

  Maksym - 2022-11-08 09:39:58

 • Old phone but it unlocked on the first attempt. Great service. Thanks

  Richard - 2020-09-24 02:25:22

 • Great service, working 100% every time

  Tomasz - 2019-03-20 14:16:00

Comment entrer le code sur le mobile Nokia 6303 Classic ?

Le code sous format #pw+12345678901234+1# que vous recevrez pour déverrouiller le téléphone, doit être saisi de la manière suivante:

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Sélectionner le caractère # sur le clavier
3. Vous obtenez les caractères p, w, + en sélectionnant plusieurs fois le caractère*
4. Le dernier caractère # approuve tout le code
5. Le message suivant apparaît "la carte sim déverrouillée "

NOTE!!
Vous n'avez qu'à 3 tentatives de la saisie du code.

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone 6303 Classic.

Commenté

2024-05-22 07:43:58 Micha³

Super us³uga. Kod zgodnie z czasem, pojawi³ siê problem po wpisaniu w telefon. Kontakt mailowy, podpowiedz co zrobic i wszystko dzia³a. Polecam

2024-05-09 11:22:58 C

Very easy worked first time

2022-11-08 09:39:58 Maksym

Ekspresowa us³uga, wzorowa obs³uga. Polecam.

2020-09-24 02:25:22 Richard

Old phone but it unlocked on the first attempt. Great service. Thanks

2019-03-20 14:16:00 Tomasz

Great service, working 100% every time

2018-09-13 08:15:07 Marcin

kod dotar³ w 2 dni i dzia³a³ - pe³na profeska

2018-09-09 19:57:46 Dominik

Szybciej ni¿ przewidywane, w dobrej cenie i skutecznie. Jeden z komisów z telefonami stwierdzi³, ¿e nie da rady odblokowaæ tego telefonu, a tu wszystko zdalnie i to tylko po podaniu IMEI'u :).

2018-05-25 14:05:09 Ryszard

Poleca. Sprawnie, bez problemów simlock usuniêty.

2017-11-09 20:47:09 Michal

Restrictions in Nokia 6303 Classic removed. Thanks :-)

2017-07-25 13:16:51 Bartosz

Dziekuje za us³ugê,wszystko szybko,sprawnie,mi³y kontakt,polecam

2017-07-18 12:16:01 Derrick

Excellent service The code worked perfectly.

2017-06-11 08:56:12 Tomasz

Usun±³em blokadê z u¿yciem przes³anego kodu. W sytuacji gdy pojawi³ siêkomunikat "Nie mo¿na cofn±æ ograniczeñ", wskazano mi dedykowane oprogramowanie z pomoca którego wyzerowa³em licznik b³êdnych prób.

2017-03-24 18:28:54 Anna

all good worked as a charm

2016-11-14 21:01:31 Marek

Szybko i skutecznie wygenerowany kod do Nokii 6303 - polecam ka¿demu

2016-10-23 18:06:21 Bernhard

Schnell, einfach und billiger als beim Netzbetreiber oder im Handyshop. Sehr empfehlenswert.

2016-10-05 16:29:46 Maciej

Przes³any kod zadzia³a³ bez problemów. Oczekiwanie na kod jednak zbyt d³ugie (cztery dni).

2016-07-15 13:26:09 Anna

Super obs³uga Niestety z uwagi na zablokowanie licznika kodów konieczna by³a dodatkowa pomoc. Wszystko posz³o sprawnie za co bardzo dziêkujê

2016-04-28 22:44:07 Alicja

Od momentu wej¶cia na stronê do otrzymania kodu minê³o zaledwie 6 godzin. Z³o¿enie zamówienia i p³atno¶æ zajê³a kilka minut, wprowadzenie poprawnego kodu z czyteln± instrukcj± na stronie trwa³o te¿ chwilkê - szacunek dla ludzi, którzy nad tym czuwaj±.

2016-04-06 22:51:57 Jaros³aw

Jak zwykle bezproblemowo dosta³em kod ju¿ po 12 godzinach od zamówienia. POLECAM

2016-02-17 12:05:18 Jerzy

Szybko sprawnie, uzyska³em ¶wietne podpowiedzi, a robi³em to pierwszy raz . Wszystko zakoñczy³em pe³nym sukcesem .